สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ดำเนินการขายตลับหมึกที่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 11 รายการ

  • ประกาศจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 มิ.ย. 2563
  • รับชม : 181 ครั้ง

ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ