สำนักงานสรรพากรขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 87 รายการ

  • ประกาศจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2563
  • รับชม : 258 ครั้ง

ตามประกาศที่แนบมานี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ