พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4

  • ประกาศจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2563
  • รับชม : 208 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ตามโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 จำนวน 13 ครั้ง ครอบคลุม 25 อำเภอ ดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ