ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ประกาศจำหน่ายเศษอาหารเหลือจากการเลี้ยงผู้ต้องขัง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2563
  • รับชม : 91 ครั้ง

ตามประกาศทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ