สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2563
  • รับชม : 66 ครั้ง

ตามประกาศเทศบาลตำบลชมภู

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ