สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2563
  • รับชม : 80 ครั้ง

ตามประกาศที่แนบมานี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ