ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบ ดูเพิ่มเติม
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ดูเพิ่มเติม
5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ดูเพิ่มเติม
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ดูเพิ่มเติม
7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานพาณิชย์ ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ชำรุด ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2563 ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์การรณรงค์บริโภคมะพร้าวน้ำหอมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังห ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ดูเพิ่มเติม
7 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป ของอุทยานแห่งชา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!