วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 เวลา: 11:54:47 น.

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เสริมสิริมงคลให้กับชาวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีทำบุ

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เสริมสิริมงคลให้กับชาวเชียงใหม่ และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีทำบุ
          นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ซึ่งตรงกับวันแรม 3 ค่ำเดือน 9 เหนือ สำหรับงานทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่นี้ จัดขึ้นทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา ถือว่าพิธีการสืบชะตาเป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และทำให้ชาวจังหวัดเชียงใหม่มีความสุขความเจริญ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีทำบุ
          โดยก่อนเริ่มพิธีจะมีการจุดพลุสัญญาณ 3 ครั้ง และเริ่มประกอบพิธีพร้อมกันทั้ง 10 แห่ง ที่หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ หน่วยพิธีประตูท่าแพ หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนปรุง หน่วยพิธีประตูสวนดอก หน่วยพิธีประตูช้างเผือก หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีทำบุ
          จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายนนี้ ณ บริเวณจัดงานทั้ง 10 จุด ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมพิธีที่ทรงคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 46