วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 เวลา: 16:36:34 น.

เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 12-17 กรกฎาคมนี้

เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงานสัปดาห์

เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 12-17 กรกฎาคมนี้


          จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12-17 กรกฎาคมนี้ ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ขบวนแห่งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยังวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ช่วงบ่ายเป็นการมอบโล่เกียรติคุณ บัวขาว กลุ่มสตรีนารีต้นแบบ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านดีเด่นของแต่ละอำเภอ และมอบเทียนพรรษาแก่ผู้แทน 25 อำเภอ

          วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา เวลา 19.00 น. กิจกรรมสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน ณ พระอารามหลวง 6 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดศรีโสดา พระอารามหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร วัดสวนดอก พระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ส่วนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เริ่มเวลา 17.00 น.

          ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชน บริษัท ห้างร้าน ประดับธงชาติ ธงศาสนา และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน สำหรับสถานศึกษาขอให้จัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ส่วนสถานประกอบการ ร้านค้า สถานเริงรมย์ ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 16-17 กรกฎาคม 2562

          สำหรับการแต่งการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายชุดพื้นเมือง ชุดสุภาพโทนสีขาว หรือชุดขาวปฏิบัติธรรม

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 60