วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 เวลา: 09:45:33 น.

สนามสอบท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

สนามสอบท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 -15.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีสนามสอบดังนี้


          1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารเรียนรวม (RB) 2. คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7. มหาวิทยาลัยพายัพ 8. วิทยาลัยพาณิชยการเชียงใหม่ 9. โรงเรียนพณิชยการล้านนาเชียงใหม่ (LCC) 10. โรงเรียนวชิรวิทย์

          จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 93