วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 เวลา: 10:38:43 น.

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลา

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลา
          วันนี้ (11 ก.ค. 62) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศของพระองค์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลา
          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลา
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวางพวงมาลา
พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 35