ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ดูเพิ่มเติม
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ดูเพิ่มเติม
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ดูเพิ่มเติม
4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ดูเพิ่มเติม
5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องคลินิกภาษาและวิทยากรสุขศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายอินทผลัมสดสายพันธุ์บาร์ฮี ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ระชาสัมพันธ์การสั่งซื้อมังคุด ดูเพิ่มเติม
3 พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 ดูเพิ่มเติม
4 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะละกอเรดเลดี้ของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะละกอ ดูเพิ่มเติม
6 จังหวัดเชียงใหม่ขอให้สำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!