กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชมนิทรรศการ สุดยอดศิลปไทยในรัชกาลที่ ๙ สุดยอดศิลปไทยในรัชกาลที่ ๙