มาตรการรัฐบาล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพ:
ยกเว้นวีซ่า เพิ่มความปลอดภัย ใส่ใจธรรมชาติ งดพลาสติกและโฟม
มาตรการรัฐบาล ในส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพ