เชิญชม โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ปี ๒๕๖๑ ตอน "พิเภกสวามิภักดิ์" พิเภกสวามิภักดิ์