เตือน : หมาแมวกัดข่วนรีบพบแพทย์ :
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า
หมาแมวกัดข่วน รีบพบแพทย์