เชียงใหม่ ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน :
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า
เชียงใหม่ ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน