นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนกันรึยัง :
ระวังโรคพิษสุนัขบ้า
นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนกันรึยัง