ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 เม.ย. 2562 09:00 แถลงข่าวหมอกควันไฟป่า ห้องประชุม POC ชั้น 3  
  09:00 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระอุโบสถ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) - ทีมข่าว
  09:30 การประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ห้องประชุม POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  
  09:30 ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินโโครงการรายจ่ายประจำปี 2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  09:30 ประชุมคณะทำงานติดตามการขาดแคลนน้ำประจำจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมเเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
  13:30 ประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  14:00 กงศุลกิติมาศักดิ์เข้าคาระวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
2 เม.ย. 2562 08:00 ประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนืออ  
  09:00 ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วัดช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล - ทีมข่าว
  09:00 ประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ห้องประชุม POC ชั้น 3  
  09:30 โครงการตรวจติดตามการดำเนินโครงการดำเนินการโครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ กองบิน 41 อ.เมืองเชียงใหม่  
  13:30 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 - ณัชชา
3 เม.ย. 2562 09:00 ประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ห้องประชุม POC ชั้น 3  
  11:00 การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)ในระดับจังหวัด ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3  
  13:00 เชิญร่วมออกตรวจสอบแหล่งจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลากวโรรส อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  
  14:30 ร่วมพิจารณาคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  
4 เม.ย. 2562 13:30 ประชุมพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่  
5 เม.ย. 2562 08:30 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ห้องประชุม POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  
  09:00 ติดประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยาถนนเลี่ยงเมืองแม่ริม อ.แม่ริม ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เช  
  15:30 กงศุลกิติมาศักดิ์โคลัมเบียเข้าคาระวะปชส.ชม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ี - ปชส.เชียงใหม่
6 เม.ย. 2562 09:00 การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา - ทีมข่าว
  10:00 พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3แหล่ง 1. วัดบุพราม 2. อ่างกาหลวง 3.ขุนน้ำแม่ปิง - ปชส.เชียงใหม่
เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก
7 เม.ย. 2562 09:00 ประชุมสามัญประจำปีสภาวัฒนธรรมจ.ชม หอประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเก่า) - ทีมข่าว
ทำข่าว
  09:00 พิธีเปิดงานสังขานต์ล่อง แม่ข่ามหานที ป๋าเวนีปี๋ใหม่เมือง ท่าน้ำแม่ข่าชุมชนป่าแพ่ง (ชันศรีภูมิ์) ถนนอัษฎาธร อ.เมือง จ.เชียยงใหม่  
8 เม.ย. 2562 09:00 ประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  15:00 พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพุทธมนต์ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร - ปชส.เชียงใหม่
เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก
9 เม.ย. 2562 09:00 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร - ปชส.เชียงใหม่
เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก
  13:30 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการควบคุมการของทานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
  17:00 เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมทำข่าวการปล่อยแถวระดมกวดขันจับกุมอาชญากรรมในห้วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2562 บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 71 ม. 3 ถนนสนามบิน ต. สุเทพ  
10 เม.ย. 2562 10:30 เชิญร่วมรับทราบนโยบายในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ห้องประชุม POC ชั้น 3 - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  13:30 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว การจัดกิจกรรมเนื่องใน วัน อปพร. ประจำปี 2562 จังหวัดชียงใหม่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง - ทีมข่าว
11 เม.ย. 2562 10:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวันช่วงสงกรานต์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ห้องประชุมปภ.  
  10:00 เชิญร่วมทำข่าว คณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน หน้าค่ายกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม - ทีมข่าว
วสันต์แจ้งสื่อ
  11:00 การประชุมซักซ้อมแนวทางการบนทึกภาพประกอบการจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีทำน้ำอภิเษก ห้องประชุมสนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจ.เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  15:00 เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 11 แยกสารภี ด้านซ้ายทาง (ขาเข้า)  
12 เม.ย. 2562 07:00 พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 723 ปี การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  10:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวันช่วงสงกรานต์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ห้องประชุมปภ   12-17
13 เม.ย. 2562 07:00 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  10:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวันช่วงสงกรานต์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ห้องประชุมปภ.  
  12:00 พิธีเปิดงาน ข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
14 เม.ย. 2562 10:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวันช่วงสงกรานต์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ห้องประชุมปภ.  
  14:30 ขอเชิญร่วมงาน จุมสะหรี๋ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 วัดโลกโมฬี  
15 เม.ย. 2562 09:00 ประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  10:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวันช่วงสงกรานต์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ห้องประชุมปภ.  
16 เม.ย. 2562 10:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวันช่วงสงกรานต์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ห้องประชุมปภ.  
  14:00 พิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ ประตูท่าแพ  
17 เม.ย. 2562 10:00 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวันช่วงสงกรานต์ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ห้องประชุมปภ.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทา  
  17:30 พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารางหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
18 เม.ย. 2562 09:00 เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานท์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  14:30 ร่วมติดตามการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ห้องประชุม POC ชั้น 3 - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
19 เม.ย. 2562 09:00 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาช ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
  12:30 ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ให้แก่ เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณที่กรมบังคับคดีคัดเลือกจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมโครงการประชุม ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
20 เม.ย. 2562 07:30 พิธีสรงน้ำดำหัวเถระผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ จวนผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
แต่งกายชุดพื้นเมือง
  08:00 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
มอบวัสันต์ประสานสื่อ (กำหนดจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562)
  08:30 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนร่วม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงเเรมเชียงใหม่ออร์คิด - ทีมข่าว
พี่วสันต์ประสานสื่อ 10 คน
  20:00 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ศาลาสหัท-หงส์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสงห์ วรมหาวิหาร  
21 เม.ย. 2562 10:30 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ค่ายแม่วางวัลเลย์ อำเภอแม่วาง - ทีมข่าว
22 เม.ย. 2562 09:00 ประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  09:00 ตรวจประเมินศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ - ทีมข่าว
23 เม.ย. 2562 09:00 ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี - ทีมข่าว
  13:00 การแถลงข่าวพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงกา่ร ultrasound in curriculum ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ทีมข่าว
24 เม.ย. 2562 08:30 โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา - ทีมข่าว
  08:30 ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอดอยหล่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยหล่อ - ทีมข่าว
  08:30 การเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย - ทีมข่าว
  09:30 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ณ ห้องประชุม 911 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  11:00 เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมถรรภาพผู้เสพยาเสพติด ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาินแดน จ.เชียงใหม่ที่ 1 - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  14:00 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ - ผช.ปชส.ชม.
25 เม.ย. 2562 08:30 ถ่ายทำสกู๊ปแรงงานต่างด้าว ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ - นฤมล ฮอลล์
  08:30 ทำข่าวประชาสัมพันธ์พิธีเปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ 2  
  09:00 ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน เมษายน ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203 - ปชส.เชียงใหม่
  09:00 ตรวจประเมินการปะปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด - ทีมข่าว
  09:00 เชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรณคต สมเด็จพระนเรศวร ประจำปี 2562 พระสถูปเจย์สมเด็จพระนเรศวรราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
เครื่งแบบข่าวปกติสวมหมวก
  13:00 ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ประจำเดือน เมษายน ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 211 B  
26 เม.ย. 2562 08:30 เชิญร่วมงานแถลงข้าวเปิดตัวโครงการ Tha Michelin Guide Chiang Mai Debut โรงแรมครอสทู เชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท - ทีมข่าว
  13:00 ขอเชิญร่วมประเพณีเตียวขึ้นมอ วิสาขบูชา ประจำปี 2562 วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  15:00 ประชุมหารือการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
28 เม.ย. 2562 08:30 คปภ.จัดโครงการม่วนใจ๋เมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  
  08:30 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัย โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว - ทีมข่าว
  16:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - ทีมข่าว
  16:00 พิธีเจริญพุทธมนต์ พระวืหารหลวง วัดพระสิงห์ - ทีมข่าว
29 เม.ย. 2562 09:00 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี แขนยาว/เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด
  09:30 ประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมพูราม่า เชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  09:30 เชิญประชุมประเมินสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จ.เชียงใหม่และภาคเหนือ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมพูราม่า เชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
  09:30 พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ ลานหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  13:00 ประชุมผู้บริหารสปข. สปข.3 - ปชส.เชียงใหม่
  13:30 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ ครั้งที่ 4/2562 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
30 เม.ย. 2562 07:30 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สภากาแฟเชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 - ทีมข่าว
แต่งกายชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
  08:00 พิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวีดีโอ สร้างภูมิคุ้มกัน...รู้เท่าทันสื่อ ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และติดตามการดำเนินงานงบลงทุนของหน่วยงานในสังกัด สปข.3 โดย รปส.2 และประชุมผู้บริหารในสังกัด สปข.3 ส.ปชส.8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 - ปชส.เชียงใหม่
แต่งกายชุดพื้นเมือง ชุดผ้าไทย ชุดไทยย้อนยุค หรือเสื้อลายดอก (โทนเหลือง)
  13:30 ขอเชิญร่วมแถลงข่าวในการจัดงาน เดินวิ่ง มินิมาราธอนลดโลกร้อน APM CNX RUN 2019 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ - วสันต์
- ทีมข่าว
  13:30 ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า ห้องประชุม 5 ชั้น5 - ปชส.เชียงใหม่
  13:30 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากร กปส. ห้องประชุม 203 อาคารกปส. - ปชส.เชียงใหม่
เมษายน