ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
4 ส.ค. 2561 08:30 ทำข่าวพิธีเปิการอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดแก่พระสงฆ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง - ทีมข่าว
5 ส.ค. 2561 15:00 ทำข่าวการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ปชส.เชียงใหม่
- ทีมข่าว
8 ส.ค. 2561 06:30 กิกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาการรับรู้การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน พระบรมราชานุสาวรัย์สามกษัตริย์ จ.ชม - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
10 ส.ค. 2561 09:00 ประชุมเครือข่ายวิทยุประชารัฐ โรงแรมรอยัล - ผช.ปชส.ชม.
  15:00 ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
16 ส.ค. 2561 08:30 ทำข่าวธนาคารดวงตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อั๋น ศราวุธ
  09:00 พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ อ.แม่ริม - สุดาภรณ์ เนเน่
  09:30 ทำข่าวการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ ตามยุทธศาสตร์สำคัญของ อ.ค.ต.ป. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 - ผช.ปชส.ชม.
- เทียน นันธิกา
  10:00 ทำข่าวพิธีเปิดนิทรรศการ สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ หอศิลปวัฒนธรรม อ.เมือง - อั๋น ศราวุธ
  12:30 ทำข่าวการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ ตามยุทธศาสตร์สำคัญของ อ.ค.ต.ป. พื้นที่โครงการประชารัฐสวัสดิการฯ - ผช.ปชส.ชม.
- สุดาภรณ์ เนเน่
ทีมข่าวติดตามทำข่าว
  13:00 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 2/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ - อั๋น ศราวุธ
  13:00 ทำข่าวพิธีเปิดนิทรรศการ สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ หอศิลปวัฒนธรรม อ.เมือง - ทีมข่าว
  13:30 ประชุมเตรียมรับเสด็จ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ปชส.เชียงใหม่
17 ส.ค. 2561 08:00 ประชุมสัมนา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเะื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 2561 โรงแรงเชียงใหม่ ออคิด - อั๋น ศราวุธ
ทำข่าว+ประชุม
  09:00 ทำข่าวการเตรียมความพร้อมอุทกภัย 2561 ลานด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  09:00 ทำข่าว สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 2561 โรงแรงเชียงใหม่ ออคิด - ทีมข่าว
  10:30 ประชุมเตรียมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ปชส.เชียงใหม่
18 ส.ค. 2561 10:30 พิธีสักการะและถวายราชสดุดีฯ รัชกาลที่ 4 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกฯ - วสันต์
- เทียน นันธิกา
19 ส.ค. 2561 09:00 ประสานรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน สวท.เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- เทียน นันธิกา
20 ส.ค. 2561 09:30 ประชุมผู้บริหาร สปข .3 - ผช.ปชส.ชม.
  10:00 เตรียมการรับเสด็จพระเทพ รัตนราชสุดา โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว - ปชส.เชียงใหม่
ชุดปกติขาว
  12:30 ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว พิธีพระราชทานเข็มกาชาด โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว/และสนามบิน - คมศักดิ์ แจ๊ค
- สุดาภรณ์ เนเน่
- อั๋น ศราวุธ
แต่งกายชุดสูทสุภาพ
21 ส.ค. 2561 09:00 ประชุมคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว otopนวัตวิถี ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 - ผช.ปชส.ชม.
2วัน 21กับ22
  10:00 จัดการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - ผช.ปชส.ชม.
- ณัชชา
- วสันต์
- สุดาภรณ์ เนเน่
- กิ๊บ กุสุมา
22 ส.ค. 2561 08:30 อบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง - ณัชชา
22-23
  08:30 ทำข่าวโครงการผู้ว่าพบประชาชน ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ - ทีมข่าว
  10:00 ชี้แจง วีดีทัศน์ ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 - ผช.ปชส.ชม.
23 ส.ค. 2561 08:30 ผวจ. เปิดพิธีการประชุมผู้บริหารสถาบันและผู้บริหารสถานศึกษาอาชีว โรงแรมคุ้มภูคำ - ทีมข่าว
  09:00 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุเคราะข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
- ผช.ปชส.ชม.
  09:00 สภาวัฒนธรรมจ. เชียงใหม่แสดงความยินดี ห้องรับรองผวจ. - ทีมข่าว
  09:00 ผวจ. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่นายอำเภอ หน. ส่วนผ่านกล้องวิดีทัศน์ทางไกล ห้องปฏิบัติการจังหวัด - ทีมข่าว
  09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - ปชส.เชียงใหม่
  09:30 ประธานการประชุม อจร.จ.ชม ห้องประชุ4 ชั้น 4 - ทีมข่าว
  13:00 เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ ห้องรับรองผวจ - ทีมข่าว
  13:30 ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - ผช.ปชส.ชม.
  13:30 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 - อั๋น ศราวุธ
  13:30 ผวจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น ห้องประชุมสำนักงานการปกครองท้องถิ่น - ทีมข่าว
  14:30 ผวจ. เป็นประธานการประชุมขนส่งทางบก ห้องปฏิบัติการจังหวัด - ทีมข่าว
24 ส.ค. 2561 09:00 ทำข่าวงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย โรงแรมกรีนนิมมาน - ทีมข่าว
เข้าร่วมกิจกรรมและทำข่าว
  09:30 ประชุมผู้บริหาร สปข .3 - ผช.ปชส.ชม.
  13:00 ทำข่าวงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า - ทีมข่าว
  13:30 การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้งครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 1ชั้น 2 - ปชส.เชียงใหม่
  15:00 ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
25 ส.ค. 2561 07:30 ทำข่าวเช็คอินอาชีพจุดเปลี่ยนการศึกษา 4.0 ห้องล้านตอง ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว - ทีมข่าว
26 ส.ค. 2561 08:00 ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบ กรุงเทพมหานคร - วสันต์
26-30
27 ส.ค. 2561 13:00 ทำข่าวโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 - ทีมข่าว
  17:30 เปิดบ้านโบราณเชียงใหม่ บ้านโบราณ - ผช.ปชส.ชม.
29 ส.ค. 2561 08:30 ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ - อั๋น ศราวุธ
  08:30 ทำข่าวฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯตามโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบทางแพทย์ฉุกเฉิน สนากีฬาอบต.กี้ดช้าง อ.แม่แตง - ทีมข่าว
  09:00 ทำข่าวการประชุมคณะอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง - ทีมข่าว
  09:00 ประชุมวิชาการ โครงการสัมมนา เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดน้ำเสียคลองแม่ข่า โรงแรมคุ้มภูคำ - สุดาภรณ์ เนเน่
  09:00 ทำข่าวการประชุมคณะอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง - ทีมข่าว
  10:00 เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการในจังหวัด หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
30 ส.ค. 2561 08:00 ทำข่าวการอบรมสัมมนาเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ - ทีมข่าว
  09:00 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
- ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ผช.ปชส.ชม.
31 ส.ค. 2561 10:00 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอย ห้องประชุมสนง.การปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
  11:00 - อั๋น ศราวุธ
สิงหาคม