ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ต.ค. 2561 09:00 พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
2 ต.ค. 2561 08:30 พิธีอำลาชีวิตราชการ - ปชส.เชียงใหม่
  09:30 ประชุมกิจกรรม Kick off ห้องประชุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ - วสันต์
- อั๋น ศราวุธ
สุดภรณ์ทำข่าว
3 ต.ค. 2561 09:00 ตามรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดลำพูน จ.ลำพูน - คมศักดิ์ แจ๊ค
  10:00 ทำข่าวมอบสิ่งของพระราชทาน(อัคคีภัย) อ.พร้าว - ผช.ปชส.ชม.
- อนันต์
- อั๋น ศราวุธ
  13:30 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ - อั๋น ศราวุธ
4 ต.ค. 2561 09:00 ทำข่าว ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานฯ และพิธีมอบเงินงบประมาณโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- อนันต์
- มิ้ว แพรพิไล
  13:30 ประชุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 - มิ้ว แพรพิไล
5 ต.ค. 2561 09:00 ประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ชม ค่ายกาวิละ - ผช.ปชส.ชม.
เลื่อนไม่มีกำหนด
6 ต.ค. 2561 10:00 ร่วมส่ง รองฯประจวบ เดินทาง บ้านพักข้าราชการ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
ท่านใดว่างเชิญร่วมส่งท่านรองฯด้วย
9 ต.ค. 2561 07:00 งานสภากาแฟ สวนอาหารลลิตา - ผช.ปชส.ชม.
- กิ๊บ กุสุมา
10 ต.ค. 2561 09:00 ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเข้าพบ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
11 ต.ค. 2561 09:30 ถ่ายภาพผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ทีมข่าว
  10:00 ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยนำคณะผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และในเขตจังหวัดภาคเหนือ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า ห้องประชุมทีทำการปกครองจังหวัด ชั้น 2 - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
12 ต.ค. 2561 10:00 ประชุมทบทวนกลุ่มลัสเตอร์ท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจ.ชม - ผช.ปชส.ชม.
13 ต.ค. 2561 06:00 ทำข่าวพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 10 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  07:30 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  18:30 พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในรัชกาลที่ 9 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
14 ต.ค. 2561 07:30 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาสาธารณสุข ข่วงประตูท่าแพ - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- สุดาภรณ์ เนเน่
17 ต.ค. 2561 08:00 ทำข่าวงานรณรงค์ปลูกปอเทือง ห้วยตึงเฒ่า - ทีมข่าว
  09:30 ประชุมประเด็นการประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ (IOC) ระบบ teleconference ห้องประชุม สปข.3 - ผช.ปชส.ชม.
  09:30 ประชุมทางไกลระบบ teleconference สปข .3 - ผช.ปชส.ชม.
  13:30 รับส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ท่าอากาศกองบิน 41 - ผช.ปชส.ชม.
- อนันต์
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภาระกิจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - วสันต์
  14:00 ประชุมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - มิ้ว แพรพิไล
18 ต.ค. 2561 08:00 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
19 ต.ค. 2561 07:00 ติดตามทำข่าวองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ฯ - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- อนันต์
- อั๋น ศราวุธ
  13:30 ประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
  18:30 พิธีเปิดงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ดงป่างิ้ว ข่วงก๋างบ้านดงป่างิ้ว ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
20 ต.ค. 2561 08:00 เดินทางไปประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน รับสมัครจิตอาสา โครงการหลวง อ่างขาง - ผช.ปชส.ชม.
- อนันต์
- วสันต์
  08:30 พิธีปล่อยขบวนจักรยาน โครงการปั่นไปบอกรักแม่ฮ่องสอน ฮอมบุญ เพื่อโฮงยาสมเด็จย่า ข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่ - มิ้ว แพรพิไล
21 ต.ค. 2561 07:00 ถ่ายภาพทำข่าว การรับสมัครจิตอาสา และกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการหลวง อ่างขาง - ผช.ปชส.ชม.
- อนันต์
- วสันต์
  08:00 ทำข่าววันสมเด็จย่า ประจำปี 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ - มิ้ว แพรพิไล
22 ต.ค. 2561 10:30 บันทึกภาพฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามบินเชียงใหม่ - สุดาภรณ์ เนเน่
- อั๋น ศราวุธ
ชุดสุท / ตรวจกล้องก่อนเวลา
  11:00 รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่าอากศยานกองบิน 41 - ผช.ปชส.ชม.
22-23 ถ้าไม่ติดภาระกิจ
  11:00 บันทึกภาพฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมสถาปนิกสยาม แยกดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ - คมศักดิ์ แจ๊ค
- มิ้ว แพรพิไล
แต่งกายชุดสูท / ตรวจกล้องก่อนเวลา
  12:30 บันทึกภาพฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุสาวรีย์สามกษัตริย์/หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ - สุดาภรณ์ เนเน่
- อั๋น ศราวุธ
ชุดสูท/ตรวจกล้องด้วย
  13:00 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
ชุดปกติขาว / หมวก
  17:00 งานแถลงข่าว งานปั่นฝ้ายทอผ้ามหาบุญจุลกฐิน วัดสันติธรรม ณ ลานหน้าอุโบสถ วัดสันติธรรม เชียงใหม่ - ทีมข่าว
23 ต.ค. 2561 06:00 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการ - ผช.ปชส.ชม.
- สุดาภรณ์ เนเน่
- ทีมข่าว
  07:30 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  15:00 รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบินเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- สุดาภรณ์ เนเน่
อภิชาติ ถ่ายภาพนิ่ง
  18:30 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
24 ต.ค. 2561 13:30 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาปัญหาเศรษฐกิจ กรอ. ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
25 ต.ค. 2561 13:30 ประชุมพิธีพระราชทานเพลิงศพหวงปู่เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง - ผช.ปชส.ชม.
  15:00 ทำข่าวกิจกรรมรณรงค์แก้ไขหมอกควันและไฟป่า ข่วงประตูท่าแพ - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- วสันต์
- อั๋น ศราวุธ
- มิ้ว แพรพิไล
  16:00 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ - ทีมข่าว
26 ต.ค. 2561 09:00 พิธีเปิดร้าน ช เจริญพาณิชย์ 2018 ร้าน ช เจริญพาณิชย์ 2018 อำเภอสันกำแพง - ทีมข่าว
  09:00 ประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น3 ห้อง POC - ผช.ปชส.ชม.
- มิ้ว แพรพิไล
  10:00 ทำข่าวเปิดร้าน ช.เจริญพาณิชย์ 2018 จังหวัดเชียงใหม่ ร้าน ช.เจริญพาณิชย์ อ.สันกำแพง - ทีมข่าว
  15:30 ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - ผช.ปชส.ชม.
28 ต.ค. 2561 16:00 ทำข่าวพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพระสิงห์วรมหาวิหาร - ทีมข่าว
29 ต.ค. 2561 09:00 ทำข่าวการฝึกซ้อมดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  09:00 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กำหนดฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัย โดยใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ณ บ่อฝึกซ้อมดับเพลิง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันตกของทางวิ่ง - ทีมข่าว
  10:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กอ.รมน.จ.ชม ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
  10:30 ประชุดการจัดงานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - มิ้ว แพรพิไล
30 ต.ค. 2561 07:00 ครม สัญจร เชียงราย-พะเยา - อนันต์
- สุดาภรณ์ เนเน่
  09:00 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ผช.ปชส.ชม.
- มิ้ว แพรพิไล
ตุลาคม