ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 พ.ย. 2561 07:00 ทำข่าววันก่อตั้ง สปข.3 ครบรอบ 58 ปี สปข .3 - ผช.ปชส.ชม.
ผช. มอบเงินร่วมทำบุญ
  09:00 ทำข่าววัน อบจและประกาศงดใช้โฟม ลดถุงพลาสติก อบจ.ชม - อภิชาติ
  09:00 ประชุมโครงการ แม่แจ่มโมเดล อำเภอแม่แจ่ม - ผช.ปชส.ชม.
- อนันต์
- สุดาภรณ์ เนเน่
รถออกศาลากลาง 06.00 น.
  09:30 ประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแผนผนึกกำลังและทรัพยากร โรงแรมโรยัลเพนนินซูล่า - คมศักดิ์ แจ๊ค
กรมการสรรพกำลังทหาร
  09:30 ทำข่าว-การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และรับฟังความคิดเห็น การจัดกิจกรรม Inclusive Development in ChiangMai and Northern City Expo ครั้งที่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อาคาร D - นฤมล ฮอลล์
ทำข่าว
  10:00 ประชุมหารือโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามพระราชดำริฯ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร B - นฤมล ฮอลล์
ร่วมประชุม
  10:00 ติดตาม ถ่ายภาพ-ทำข่าว รองฯ ผวจ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สปข.3 และเปิดตัว NBT North สปข.3 - อภิชาติ
2 พ.ย. 2561 09:00 ทำข่าวงานปั่นฝ้ายทอผ้ามหาบุญจถลกฐิน วัดสันติธรรม - ทีมข่าว
  09:00 ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะก็ด - ผช.ปชส.ชม.
  09:30 เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน อาคารอำนวยการชั้น 2 บ้านธรรมปกรณ์ ถ.มูลเมือง อ.เมือง - สุดาภรณ์ เนเน่
  10:00 เข้าร่วมงานแถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
3 พ.ย. 2561 09:30 ร่วมพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการจัดหางาน วัดเจ็ดยอด - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
ผช.แต่งกายชุดปกติขาว/ฝ่ายข่าวแต่งกายสุภาพ
  14:30 ติดตาม ผวจ.ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่วาง หมู่บ้าน อำเภอแม่วาง (รอประสาน พช) - ผช.ปชส.ชม.
- อนันต์
- อภิชาติ
  17:00 เข้าร่วมงานเปิดเทศกาลชมดาวรับลมหนาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
  18:00 บันทึกเทปรายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน สวท.เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- อภิชาติ
- นฤมล ฮอลล์
4 พ.ย. 2561 18:00 ผวจ.ต้อนรับ นายจาง ชุนเสียน รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน และคณะ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 ท่าอากาศยานฯ (PG225) - ทีมข่าว
5 พ.ย. 2561 09:00 ทำข่าว การประชุม 13 th Integrated Workshop of Typhoon Committee ห้องนันทาบอลรูม โรงแรม.ฮอลิเดย์ อินน์ บอลรูม - อภิชาติ
- ทีมข่าว
  10:00 สัมภาษณ์ ผอ.สำนักหนังสือเดินทาง และผู้ใช้บริการ จัดทำคลิปประจำสัปดาห์ สำนักหนังสือเดินทางฯ - วสันต์
- นฤมล ฮอลล์
  11:00 ผวจ. ร่วมพบปะสนทนาและหารือข้อราชการกับ นายจาง ชุนเสียน รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน และคณะ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 รร.แชงกรี-ลา - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุมมาตรการป้องกันปัญหาความเดือดร้อนจากการปล่อยโคมฯ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
6 พ.ย. 2561 07:30 สภากาแฟเชียงใหม่ สนง.ท่องเที่ยวกองทัพบกห้วยตึงเฒ่า - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  08:30 ทำข่าวการลดและการคักแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด - คมศักดิ์ แจ๊ค
- ทีมข่าว
  09:30 ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่2 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
  10:00 จัดการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลาง - ผช.ปชส.ชม.
- ณัชชา
- วสันต์
- อภิชาติ
- นฤมล ฮอลล์
- สุธิมา น้ำฝน
  14:00 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ห้องประชุมริมน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
7 พ.ย. 2561 08:30 ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด ห้องประชุมเทศบาลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
มีภารกิจซ้อน ประสานข้อมูลเขียนข่าวด้วย
  09:00 ทำข่าวเปิดงานลานนา4.0พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ พื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ - ทีมข่าว
  09:00 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมสนามกีฬา 700 ปี - วสันต์
  09:30 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  18:00 พบปะผู้บริหารการจัดงาน Money Expo เพชรดอยงาม ฝั่งโรงแรม ชั้น 2 - ผช.ปชส.ชม.
8 พ.ย. 2561 09:30 ร่วมทำข่าวการแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ ห้องสุโขทัย 1-2 โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ - ทีมข่าว
  09:30 เข้าร่วมอบรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตกเชียงใหม่) - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  18:00 ทำข่าวการแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขันเมืองเชียงใหม่ ลานข่วงประตูท่าแพ - ทีมข่าว
9 พ.ย. 2561 08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ดิเอ็มเพรส - ผช.ปชส.ชม.
  09:00 ทำข่าวการแข่งขัน Cabling Contest ปี 6 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว - ทีมข่าว
  13:30 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  15:00 เข้าร่วมประชุมและทำข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
10 พ.ย. 2561 10:00 ทำบุญผ้าพระกฐินสามัคคี สำนักปฎิบัติธรรมปิยโปฎกธรรมสถาน 299 จ.ลำพูน - ผช.ปชส.ชม.
11 พ.ย. 2561 17:00 พิธีเปิดงานเยือนเหมันต์ล้านนา สัมผัสคุณค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ข่วงประตูท่าแพ - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
- ทีมข่าว
12 พ.ย. 2561 09:00 ส่งเงินทำบุญผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานจังหวัด - ณัชชา
- สุธิมา น้ำฝน
  09:00 ทำข่าววัน จป วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โรงเรียนวัดดอนจั่น - ทีมข่าว
  09:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการแถลงข่าวประจำปี ห้องประชุมตะวัน กังวาลพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุมทบทวน Value Chain กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ห้องประชุม ชั้น 2 ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด - ผช.ปชส.ชม.
13 พ.ย. 2561 08:30 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ - ทีมข่าว
  09:00 ประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ห้องประชุมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา - ทีมข่าว
  13:30 ประชุมเรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 - ผช.ปชส.ชม.
14 พ.ย. 2561 07:30 เชิญร่วมงานและทำข่าวประชาสัมพันธ์พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  08:00 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตกหัวใจ AED โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น - วสันต์
- นฤมล ฮอลล์
  08:00 ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 1 - ทีมข่าว
15 พ.ย. 2561 09:30 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ อ.เชียงดาว - ทีมข่าว
  13:30 ประชุมหารืองานฤดูหนาวและงานของดี OTOP ห้องประชุม 1 ชั้น 2 - ผช.ปชส.ชม.
  16:30 ทำข่าวการจัดกิจกรรมดนตรีสาล ท้องถิ่น เมญ่า - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
16 พ.ย. 2561 09:00 เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  16:00 เปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหุ่นยนต์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  16:00 การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ณ เวทีกลาง ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
17 พ.ย. 2561 08:00 เข้าร่วมทำข่าวการประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
  14:00 ทำข่าวโครงการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนบนพื้อนที่สูงและถิ่นทุรกันดารอ่างขางโมล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ทีมข่าว
  15:00 ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานวัฒนธรรม 3 สมัย 4 ภาค ณ สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
18 พ.ย. 2561 10:00 ทำบุญผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:00 พิธีปิดการแข่งขันและการประกาศรางวัล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
19 พ.ย. 2561 12:00 ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จพระเจ้าหลาน พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ โถงหน้ามุข อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
แต่งกายชุดสากล
20 พ.ย. 2561 08:30 ขออนุเคราะห์เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ - อภิชาติ
  09:00 ขอเข้าพบเพื่อหารือเตรียมการจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่1 ณ ห้องประชุมรับรองสนง.จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
21 พ.ย. 2561 09:00 ประชุมเตรียมความพร้อม 4 สมาน ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- อนันต์
- สุดาภรณ์ เนเน่
  09:30 เชิญประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางจัดงาน Lanna Expo 2019 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  13:00 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  19:00 เชิญร่วมงานในพิธีเปิดงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมบ้านสันกำแพง ครั้งที่ 8 ปะรำพิธีมหกรรมโคมบ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
23 พ.ย. 2561 08:30 ประชุมโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔ ห้องประชุมปารีส โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  10:30 ขอแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญสื่อประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ หมู่10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ - ทีมข่าว
24 พ.ย. 2561 13:30 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของคณะสงฆ์ วัดเจ็ดยอด - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
25 พ.ย. 2561 05:00 ขอเชิญร่วมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินวิ่ง การกุศล ครั้งที่2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- อนันต์
- วสันต์
- สุดาภรณ์ เนเน่
- นฤมล ฮอลล์
26 พ.ย. 2561 09:00 ขอเชิญประชุมภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ - ทีมข่าว
  13:30 ทำข่าวพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนรักาาดินแดนต้านภัยยาเสพติด กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม3 ชั้น3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
27 พ.ย. 2561 08:00 ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ฯ ผลกระทบของคลื่อนแม่เหล็ก โดย กสทช ห้องป่าสักหลวง ชั้น 2 โลตัสปางสวนแก้ว - ผช.ปชส.ชม.
- คมศักดิ์ แจ๊ค
- ทีมข่าว
  08:00 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ห้องป่าสักหลวง ชั้น 2 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  09:00 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมประชุมแถลงแผนของศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่3 ณ ห้องประชุมทองจัตุ กองผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
- ทีมข่าว
  13:30 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจ(Cluster) เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- วสันต์
28 พ.ย. 2561 09:00 ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เป็นพิธีกรและร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
ผช.เป็นพิธีกร
  10:00 ขอเรียนเชิญร่วมทำข่าวและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้ที่ดอยอินทนนท์ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  16:00 พิธีเจริญพุทธมนต์และถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.ชม. - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
29 พ.ย. 2561 10:30 ขอเชิญเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
  13:30 ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  15:00 ร่วมสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชีย - ผช.ปชส.ชม.
30 พ.ย. 2561 09:00 การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการ''เชียงใหม่เมืองงาม'' ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
ฝ่ายทำข่าว(วันประชุมประจำเดือน)
พฤศจิกายน