ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 พ.ย. 2561 09:30 ประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับแผนผนึกกำลังและทรพยากร โรงแรมโรยัลเพนนินซูล่า - ผช.ปชส.ชม.
  10:00 ประชุมเสริมาร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผนึกกำลังฯ รร.โรยัลเพนนินซูลา - ผช.ปชส.ชม.
2 พ.ย. 2561 09:00 ทำข่าวงานปั่นฝ้ายทอผ้ามหาบุญจถลกฐิน วัดสันติธรรม - ทีมข่าว
3 พ.ย. 2561 10:00 ทำข่าวพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการจัดหางาน วัดเจ็ดยอด - ผช.ปชส.ชม.
10 พ.ย. 2561 10:00 ทำบุญผ้าพระกฐินสามัคคี สำนักปฎิบัติธรรมปิยโปฎกธรรมสถาน 299 จ.ลำพูน - ผช.ปชส.ชม.
12 พ.ย. 2561 09:00 ส่งเงินทำบุญผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานจังหวัด - ณัชชา
- น้ำฝน สุธิมา
18 พ.ย. 2561 10:00 ทำบุญผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
พฤศจิกายน