วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 17:01:09 น.

การประชุม การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

การประชุม การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมหารือเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2562

วันนี้ (15 พ.ย. 2561) เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบปรับสถานที่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลช้างเผือก และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          ประเด็นที่สำคัญในการประชุมคือ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลในด้านต่างๆ และจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานฤดูหนาว รวมถึงหารือในด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การรักษาความปลอดภัยภายในงาน ซึ่งในปีนี้จะไม่มีการเก็บค่าเข้างาน แต่ก็ยังคงมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยดังเดิม นอกจากนั้นยังหารือเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรม แผนผังการจัดงานฤดูหนาวในแต่ละโซน และเตรียมความพร้อมในส่วนของกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ , การแสดงแสงสีเสียงที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนาฏศิลป์ถิ่นล้านนา การแสดงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น
          สำหรับการประชุมการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน จัดนิทรรศการหรือการให้บริการภาครัฐตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าตลาดประชารัฐ และผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 จะมีการแสดงมหรสพ การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านต่างๆ การจัดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด โดยจัดทำสลากกาชาดการกุศลขึ้นเพื่อหารายได้ช่วยเหลือในด้านการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
         

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง , มิตรสินี นุชอำพันธ์
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 261
เข้าสู่ระบบ การแก้ไขข่าวที่นี่