วันที่ : 6 ธันวาคม 2561 เวลา: 14:14:50 น.

กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อระดมสิ่งของใช้ให้เป็นรางวัลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อระดมสิ่งของใช้ให้เป็นรางวัลของเหล่ากาช

กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อระดมสิ่งของใช้ให้เป็นรางวัลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561นี้ ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อระดมสิ่งของใช้ให้เป็นรางวัลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นี้ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ทั้งนี้เพื่อหารายได้ในการบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน หากประชาชนหรือผู้ที่สนใจท่านใดประสงค์จะบริจาคของรางวัลในการออกรางวัลเชิญ สามารถนำมาให้ได้ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ในวันพรุ่งนี้ หรือสามารถติดต่อได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5321-2638 และที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2617 ในวันและเวลาราชการ
          ในส่วนของการออกร้านกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน โดยการทำบัตรมัจฉากาชาดพาโชค ราคาบัตรละ 20 บาท เพื่อเสี่ยงโชครับรางวัลมากมาย รวมทั้งยังได้จัดทำสลากกาชาดการกุศล จำหน่ายในราคาฉบับละ 50 บาท ซึ่งปีนี้ได้มีการเพิ่มรางวัลมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดงานจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 สนามด้านหลังศาลากลางังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้จะไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมงาน สามารถผ่านประตูฟรี เพื่อให้ประชาชนได้มาเที่ยวกันอย่างจุใจ และมีความสุขตลอด 12 วันเต็ม
         

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 148
เข้าสู่ระบบ การแก้ไขข่าวที่นี่