วันที่ : 6 ธันวาคม 2561 เวลา: 16:19:43 น.

มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส จำนวน 64 ทุน รวมเป็นเงิน 320,000 บาท

มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส จำนวน 64 ทุน รวมเป็นเงิน

มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส จำนวน 64 ทุน รวมเป็นเงิน 320,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) เวลา 12.30 น. ที่ อาคารสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความสำคัญของเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศชาติ จึงได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาสเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 64 ทุน รวมเป็นเงิน 320,000 บาท ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนที่อยู่ในอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงเข้ารับทุนจำนวน 35 ทุน ส่วนนักเรียนที่อยู่ในอำเภอห่างไกลจำนวน 13 อำเภอ ทางชมรมฯจะนำทุนการศึกษานี้ไปมอบให้กับทางนักเรียนเอง โดยโอนผ่านธนาคารสมาชิกต่อไป

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / กานติมา เชาว์ทอง
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 366
เข้าสู่ระบบ การแก้ไขข่าวที่นี่