วันที่ : 11 มกราคม 2562 เวลา: 15:33:08 น.

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี (สำหรับผู้ที่เรียนวิชาโปรแกรมระบบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม (ประตูเดียวกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่) หรือ เว็บไซต์ http://region7.cad.go.th ในวันและเวลาราชการ
          โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ทาง http://region7.cad.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0 5312 1263

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / กานติมา เชาว์ทอง
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 135
เข้าสู่ระบบ การแก้ไขข่าวที่นี่