วันที่ : 18 มกราคม 2562 เวลา: 13:27:01 น.

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่ม บวงสรวง และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี และวันกองทัพไทย

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่ม บวงสรวง และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวั

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่ม บวงสรวง และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี และวันกองทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

วันนี้ (18ม.ค.62) เวลา 10.39 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพานพุ่ม บวงสรวง และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี และวันกองทัพไทย ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งยั้งทัพ กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทำยุทธหัตถี แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งถือเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญ ทรงได้รับชัยชนะต่อพระมหาอุปราชแห่งพม่า จึงต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตกาลอันนำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรถึงกาลปัจจุบัน
          สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเชี่ยวชาญการรบ ทรงฉลาดในการวางยุทธวิธีและอุบายกระบวนศึกที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ทรงเป็นผู้ริเริ่มการรบแบบกองโจร คือใช้คนน้อยแต่สามารถต่อสู้กับคนจำนวนมากได้ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงอุทิศเวลาให้กับการศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดิน พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ ล้วนจารึกอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป
          สำหรับวันกองทัพไทย นับเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณ จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. ๙๕๔ คำนวณได้ ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕
          ภายในพิธีวางพานพุ่ม บวงสรวง และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีการจัดการแสดงชุดรำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การตีกลองสะบัดชัย กีฬาการรำกระบี่กระบอง อีกทั้งยังมีการแสดงชุดมวยไทย และชนไก่ถวายฯ
          โอกาสนี้ เนื่องในวันทำยุทธหัตถีที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง และเป็นวันกองทัพไทย จึงขอแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรถึงกาลปัจจุบัน
         

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / มิตรสินี นุชอำพันธ์
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 126
เข้าสู่ระบบ การแก้ไขข่าวที่นี่