ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดูเพิ่มเติม
2 จังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนว ดูเพิ่มเติม
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
2 สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
3 การประปาส่วนภาคชั้นพิเศษ สาขาเชียงใหม่ ประกาศปิดน้ำ ดูเพิ่มเติม
4 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากงานทดลอง และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากงานผลิ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!