วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา: 12:50:45 น.

จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งการคัดเลือกครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการ
          เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ให้เป็นประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : วสันต์ มีจินดา / กฤษณะ เมธาดุก
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 159
เข้าสู่ระบบ การแก้ไขข่าวที่นี่