วันที่ : 15 มีนาคม 2562 เวลา: 12:37:03 น.

เชียงใหม่จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสารณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ตำบลสุเทพ

เชียงใหม่จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสารณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ตำบลสุเทพ

เชียงใหม่จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสารณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ตำบลสุเทพ สร้างการรับรู้ เข้าใจ ร่วมแก้ไขปัญหา

วันนี้ (15 มี.ค.62) ที่บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสารณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าตำบลสุเทพ โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองบิน 41 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ- ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
          กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสุเทพ และทุกภาคส่วน ร่วมทำแนวกันไฟตลอดบริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงสันลมจอย ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร สิ่งสำคัญ คือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบ จากปัญหาหมอกควันไฟป่า นอกจากชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟแล้ว ยังจะร่วมกันสอดส่องดูแลพื้นที่ของตนเองไม่ให้เกิดหมอกควันไฟป่า เป็นการสร้างแนวกันใจ ไม่ใช่เพียงทำแนวกันไฟป่าเพียงอย่างเดียว ทำให้ชาวบเข้าใจถึงผลกระทบจากการเผาป่า รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมในการทำช่วยกันรักษา หวงแหนพื้นที่ป่าของตนเอง เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : คมศักดิ์ หล่อเถิน / เทอดศักดิ์ สุขหร่อง
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 260
เข้าสู่ระบบ การแก้ไขข่าวที่นี่