สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
002032533
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1418 (จาก 70896 ข่าว)
16 กรกฎาคม 2562
     พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน ร่วม ประกอบพิธี เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ส.ปชส.ลำพูน
     พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ส.ปชส.น่าน
     ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสร้างความมั่นคงระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน ส.ปชส.แพร่
     รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ส.ปชส.แพร่
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ส.ปชส.เชียงใหม่
     พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส.ปชส.เชียงใหม่
     ททท.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ แม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     พุทธศาสนิกชน ชาวน่าน ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 สวท.น่าน
     คึกคัก!! ผู้ว่าฯพะเยานำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ส.ปชส.พะเยา
     บรรยากาศเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา เนื่องในคืนวันอาสาฬหบูชา มีพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาร่วมเวียนกันอย่างคึกคัก สวท.พะเยา
      จังหวัดเชียงรายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัย หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงราย นายอำเภอเวียงป่าเป้าติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ สวท.เชียงราย
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เชิญชวนพุทธศาสนิกชน น้อมนำพระคติธรรมที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานเนื่องในวันอาสาฬหบูชา มาตั้งปณิธานดำเนินชีวิต สวท.ลำพูน
     ตำรวจฝาง ออกตรวจ สถานบริการ สถานประกอบการ ร้านจำหน่ายสุรา ป้องปรามการทำผิดกฎหมาย สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ส.ปชส.เชียงใหม่
     สื่อมวลชนไทยเยือนมหานครฉงชิ่ง เมืองที่มีโอกาสทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว สวท.เชียงใหม่
     หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เตรียมให้บริการเคลื่อนที่ ตำบลห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย สวท.แม่ฮ่องสอน
     พุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญ เนื่องในวันอาสาหฬหบูชา สืบสานพระพุทธศาสนา สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรม สวท.แม่ฮ่องสอน
     เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามราคาลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่..// สวท.เชียงใหม่
     ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน นำประชาชนและนักท่องเที่ยว แต่งชุดพื้นเมืองสไตล์ชนเผ่า ร่วมกิจกรรม ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ แม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     บริจาคโลหิตวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สทท.เชียงใหม่
     วัดในเชียงใหม่คึกคักช่วงเข้าพรรษา สทท.เชียงใหม่
     ททท.ลำปาง จัดกิจกรรมตักบาตรโอสถรถม้า และนั่งรถรางทำบุญ 9 วัด สวท.ลำปาง
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยระยะนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนอง..// สวท.เชียงใหม่
     พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมกันทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา สวท.ลำปาง
     พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ พาครอบครัวทำบุญตานขันข้าวในวันศีลใหญ่หรือวันอาสาฬหบูชา..// สวท.เชียงใหม่
     น่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว แถลงข่าวการจัดงานการกุศล โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สวท.น่าน
     ผู้ว่าฯน่าน นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ส.ปชส.น่าน
     พุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 สวท.เชียงราย
     พุทธศาสนิกชนใน จ.ลำปาง ร่วมเข้าวัดทำบุญตักบาตรสร้างกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ส.ปชส.ลำปาง
     พุทธศาสนิกชนชาวน่าน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 สวท.น่าน
     พุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 สวท.พะเยา
     ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562 ส.ปชส.พะเยา
     ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2562 ส.ปชส.พะเยา
     ผู้ว่าฯลำพูน นำพุทธศาสนิกชนชาวลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนทำบุญวันอาสาฬหบูชา ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อบจ. เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือกออก สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ผู้ว่าฯ ลำปาง ออกเยี่ยมชุมชนบนพื้นที่สูง "ชนเผ่าม้ง" เดินหน้าช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ส.ปชส.ลำปาง
15 กรกฎาคม 2562
     ราษฎร อ. ปง จ.พะเยา ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ให้เร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส.ปชส.พะเยา
     กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะสื่อมวลชนที่เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดน่าน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ส.ปชส.น่าน
     วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ทำพิธี ไหว้ครูเพื่อรำลึกบูรพาจารย์ ประจำปี 2562 สวท.น่าน
     จังหวัดเชียงราย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 สวท.เชียงราย
     กอ.รมน.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานร่วมกัน ส.ปชส.เชียงใหม่
     จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือน ระวัง นายหน้าหางานเถื่อนหลอกไปทำงานต่างประเทศ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดพะเยา เชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส.ปชส.พะเยา
     ททท.สำนักงานเชียงใหม่ มอบบัตร Chiangmai Green Card ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season สวท.เชียงใหม่
     องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริ..// สวท.เชียงใหม่
     ประชาชนในเขต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ทยอยมาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อย่างต่อเนื่อง สวท.แพร่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1418 (จาก 70896 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph