ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหว ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อั ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรว ดูเพิ่มเติม
5 สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประจำปีการศึกษา 2563 ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ตำรงตำแหน่งเจ้าพ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ใ ดูเพิ่มเติม
2 ไปรษณีย์ไทย พร้อมส่งความสุขข้ามแดนสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ดูเพิ่มเติม
3 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับเวลาการให้บริการของเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!