ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสำรว ดูเพิ่มเติม
2 สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประจำปีการศึกษา 2563 ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ตำรงตำแหน่งเจ้าพ ดูเพิ่มเติม
5 จังหวัดลำพูน รับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อ ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้ ของกลุ่ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ไปรษณีย์ไทย พร้อมส่งความสุขข้ามแดนสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ดูเพิ่มเติม
2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับเวลาการให้บริการของเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!