พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ `สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า`

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างเครือข่ายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ `สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า` ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
(15/02/2562)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ให้บริการทำหมัน, ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ ` หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูน เคลื่อนที่ ` โดยให้บริการ ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข และแมว ของประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
(15/02/2562)

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนมอบจักรยาน แก่นักเรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ประชาชน ในเขตตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนมอบจักรยาน แก่นักเรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ประชาชน ในเขตตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ` ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
(15/02/2562)

จังหวัดลำพูนจัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่` ครั้งที่ 3/2562 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่` ครั้งที่ 3/2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และ เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่
(15/02/2562)

กศน. จังหวัดลำพูนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

กศน. จังหวัดลำพูนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ` แม่ฟ้าหลวง ` โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
(15/02/2562)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนประชาชน ส่งภาพจิตรกรรม ร่วมประกวดภายใต้หัวข้อ ` เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย ` และร่วมประกวดแต่งกลอน หัวข้อ ` คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม `

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ ` เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย ` และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ ` คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ` เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ชนะการประกวดวาดภาพจิตรกรรม จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และผู้ชนะเลิศการประกวดแต่งกลอน จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
(15/02/2562)

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยันสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 62 ดีขึ้นแน่

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ณ จังหวัดลำพูน พร้อมยืนยันสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 62 ดีขึ้นแน่
(14/02/2562)

จังหวัดลำพูน ประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่ง

จังหวัดลำพูนประกาศขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาขยะและเศษวัชพืชในที่โล่ง เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่า และลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
(14/02/2562)

เกษตรกรชาวอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมรับการถ่ายทอดความรู้และการบริการการเกษตร เพื่อการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพการผลิต

เกษตรกรชาว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมงานวันถ่ายทอดความเทคโนโลยี ( field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิต ลำไย ใหม่ ซึ่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัด ฐานความรู้ ในการผลิตลำไย ที่มีคุณภาพ และ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันทางการตลาด
(13/02/2562)

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในประเด็นความเดือดร้อนถนนเลี่ยงเมืองสายแยกเหมืองง่า - แยกท่าจักร

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนประเด็นถนนเลี่ยงเมืองของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนของประชาชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดลำพูน
(13/02/2562)

จังหวัดลำพูน เดินหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 ในโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62
(13/02/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมตำรวจไทย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยอาชีพ `Hairdresser`

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมสาขา ช่างตัดแต่งผมบุรุษ (Hairdresser) ให้แก่ข้าราชการตำรวจจังหวัดลำพูน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริม จำนวน 20 นาย ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยมีพันตำรวจเอก นฤชิต เนียวกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรม
(13/02/2562)