พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

ส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปฎิบัติธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

ส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปฎิบัติธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้เรียนรู้งานด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2562
(20/05/2562)

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียนและ สวดมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียน และ สวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
(18/05/2562)

พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562

จังหวัดลำพูนจัดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ซึ่งเป็นจอมเจดีย์ 1 ใน 8 ของไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นสรงองค์พระธาตุ ซึ่งภายในงาน มีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น
(18/05/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศานิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศานิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2562 เพื่อสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลด ละ เลิก อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา
(18/05/2562)

จังหวัดลำพูน ดำเนินมาตรการการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(17/05/2562)

พาณิชย์ลำพูน รุกตลาดเดินหน้าเชิญชวนร้านค้าสมัครร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ APP `ถุงเงินประชารัฐ` เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแบบ one Stop Service

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) นายเมธี บัวพึ่งพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน และสาขาบิ๊กซีลำพูน และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใช้งานแอพพลิเคชั่น `ถุงเงินประชารัฐ` แบบ One Stop Service ณ ตลาดลำพูนจตุจักร ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แก่ผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า แบบ One Stop Service ซึ่งจะทำให้ร้านค้ากระจายได้อย่างทั่วถึง และยังมีส่วนช่วยให้ร้านค้ารายย่อย โชวห่วย แผงลอย รถเร่ มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการขยายเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล
(17/05/2562)

จังหวัดลำพูน เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำ คืนคลองสวยน้ำใสให้กับลำน้ำกวง

จังหวัดลำพูน เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำ คืนคลองสวยน้ำใสให้กับลำน้ำกวง
(17/05/2562)

จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคมนี้

จังหวัดลำพูน จัดประชุมทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อย่างสมพระเกียรติ
(17/05/2562)

เกษตรจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนการระบาดของหนอนเพลี้ยหอยเกล็ดในมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน แจ้งเตือนการระบาดของหนอนเพลี้ยหอยในไร่มันสำปะหลังที่มีอายุ 8-12 เดือน แนะนำให้เกษตรกรเร่งทำการเก็บเกี่ยว และตัดต้นไปทำลายเผาทิ้ง ทำความสะอาดแปลง ด้วยการไถดินตากแดดเป็น เวลานาน ๆ ทำการปลูกพืชแบบหมุนเวียน ในฤดูกาลต่อไป
(16/05/2562)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในระดับจังหวัด
(16/05/2562)

พาณิชย์ลำพูน จับมือ 3 หน่วยงาน เดินตลาดลุยรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ APP `ถุงเงินประชารัฐ` เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแบบ one Stop Service

พาณิชย์จังหวัดลำพูน เดินตลาดลุยรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ APP `ถุงเงินประชารัฐ` เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแบบ one Stop Service เพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล
(16/05/2562)

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์น้ำทิพย์ดอยขะม้อ เพื่อใช้ประกอบพิธีในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์น้ำทิพย์ดอยขะม้อ เพื่อใช้ประกอบพิธีในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562
(16/05/2562)