ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแจ้งการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาล ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำหน่ายปลีกเนื้อหมูราคาประหยัด เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ดูเพิ่มเติม
4 จังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งการกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ขายทอดตลาดประเภท ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรีย ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาดประเภท ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล และยานพาหนะ จำนวน ดูเพิ่มเติม
7 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มีความประสงค์จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลสบเมย จำนวน 5 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!