ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน สวท.พะเยา ปฏิบัติราชการ ณ สวท. ดูเพิ่มเติม
2 การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวปีการผลิต 2563/64 ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้า ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนตำแห ดูเพิ่มเติม
6 ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กำหนดรับบริจาคโลหิต จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ดูเพิ่มเติม
4 ขอเชิญชวนนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ OTOP ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงาน กจร. ควบคุมการขย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแจ้งการรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาล ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!