สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองพะ

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 72 ครั้ง

 

           วันที่ 21 มกราคม 2563    นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดพะเยา   ซึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  จัดขึ้น ณ   ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์    เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

           สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้ตระหนักถึงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   จึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองจังหวัดพะเยา ทุกวัน ยกเว้นวันที่ต้องสวมเครื่องแบบราชการ อีกทั้งยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมระดับจังหวัด/อำเภอ สื่อต่างๆ รวมถึงแจ้งประสานให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เตรียมความพร้อมสำหรับตัดเย็บผ้าไทยในจังหวัดพะเยาอีกด้วย…

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ