สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว และยาพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.พะเยา...

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 103 ครั้ง


           วันที่ 24 มกราคม 2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดย นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 1,000 ผืน และยาพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนขุนควรวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา    โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และยาพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้

           โอกาสนี้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   พร้อมด้วยนายวุฒิชัย  เสาวโกมุท   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่ 86 หมู่ 8 ตำบลขุนควร อำเภอปง  เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และยาพระราชทาน ไปมอบนางอุดสา บุญเทพ อายุ 64 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และเป็นโรคความดันโลหิตสูง และเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และยาพระราชทานไปมอบให้กับ นายชูทรัพย์  ทิศลูน อายุ 45 ปี  บ้านเลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลขุนควร  อำเภอปง  ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากเกิดหกล้ม เมื่อตอนอายุ 14 ปี และป่วยเป็นโรคลมชัก  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว และผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดพะเยา

             สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์  ทำให้มีผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาว  และได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นเป็นอย่างมาก  และจากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห้วงปี 2562-2563 พบว่า  จังหวัดพะเยามีราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กไร้ผู้อุปการะ  คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการเครื่องกันหนาวรวมจำนวน 87,598 ราย  สำหรับอำเภอปง  มีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 15,844 ราย โดยจังหวัดพะเยา ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนมูลนิธิการกุศลต่างๆ ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  โดยราษฎรที่เข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และยาพระราชทานในครั้งนี้ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อย่างหาที่สุดมิได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ