เกษตรกร อ.ดอกคำใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2562/63 ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ประเภทสถาบันเกษตรกร ชนะเลิศได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้าน ป่าแฝกเกลาง

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 129 ครั้ง

นายกมล เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพะเยา ได้จัดการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก  2562/2563 โดยมีเกษตรกรรายบุคคลและสถาบันเกษตรกร ส่งข้าวเปลือกหอมมะลิเข้าประกวดจำนวน 20 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 16 รายและสถาบันเกษตรกร จำนวน 4 ราย นั้น คณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาตัดสิน ปรากฎผลการตัดสินการประกวด ดังนี้ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายประพันธ์ วิชา  หมู่ 5 ต.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ นางจันทร์สม สบบง หมู่ 2 ต.สบบง อ.ภูซาง รองชนะเลิศลำดับที่ 2 นายดวงทิพย์ จันทร์ทละ หมู่ 1 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ รางวัลชมเชย นายติ๊บ เรียบร้อย หมู่ 4 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท , 5,000 บาท , 4,000 บาท และ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทสถาบันเกษตรกร รางวัลชนะเลิศได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านป่าแฝกกลางเหนือ อ.แม่ใจ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นาแปลงใหญ่ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดงเจน ได้อ.ภูกามยาว รับเงินสด 8,000 บาท , 7,000 บาท และ 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ