เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ราษฎร และลงทะเบียนผู้เก็บของป่า ตามประกาศห้ามเผาเด็ดขาดของจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 183 ครั้ง

 

วันที่ 28-31ม.ค.63 ศูนย์ปฏิบัติการ​ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อำนวยการโดย นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ร่วม กับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ(ขสป.เวียงลอ)ปฏิบัติการมาตรการเชิงรุก "จัดการประชุม​ชี้แจงผู้นำและราษฎรผู้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าเก็บหาของป่า(ทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนได้)​ในเขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่าเวียงลอ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศห้ามเผาเด็ดขาดของจ.พะเยา และประกาศห้ามเข้าขสป.เวียงลอตั้งแต่1ก.พ.-30เม.ย.63 และให้ผู้ลงทะเบียนทุกคนเข้าร่วมเป็นราษฎรอาสาป้องกัน แก้ไขปัญหา​วิกฤตการณ์​ไฟป่า หมอกควัน และ​ฝุ่นละออง​ขนาดเล็ก​​(PM2.5)​ในจ.พะเยา พร้อมทั้งร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่มีวิถีชีวิตอยู่ร่วมและพึ่งพาพื้นที่ป่า" ดังนี้

23 ม.ค.63-09.00 น. และ13.00น. ประชุมชี้แจงผู้นำและคนเข้าป่าของต.บ้านถ้ำ(หมู่ที่ 1-12)​ ณ วัดสุวรรณคูหา ต.บ้านถ้ำ มีผู้ลงทะเบียนคนเข้าป่าร่วมประชุม จำนวน 310 คน

28 ม.ค.63 เวลา 09.00น.ประชุมชี้แจงผู้นำและคนเข้าป่าของตำบลดงสุวรรณ (หมู่ที่1,2,3,4,5,6,8,9,10)ณ อบต.ดงสุวรรณ และเวลา13.00น.ประชุมชี้แจง หมู่ที่ 7,11 ณ วัดสุขเกษม รวมผู้ร่วมประชุม จำนวน 148 คน

29 ม.ค.63 เวลา 09.00ิน.ประชุมชี้แจงผู้นำและคนเข้าป่าของต.สันโค้ง(หมู่ที่1-11)​ ณบำรุง และ วัดใหม่ราษฎร์วันที่ 30ม.ค.63 เวลา 09.00 น. ณ วัดห้วยทรายเลื่อน รวมผู้ร่วมประชุม 284 คน

30 ม.ค.63 เวลา 13.00ิน.ประชุมชี้แจงผู้นำและคนเข้าป่าของต.ป่าซาง (หมู่ที่ 3,4,6,7,8,10)​ ณ วัดดอนตัน และวันที่31ม.ค.63เวลา09.00น.ประชุมชี้แจงหมู่​ที่1,2,5,9 รวมผู้ร่วมประชุม จำนวน 316 คน

31 ม.ค.63 เวลา 13.30ิน.ประชุมชี้แจงผู้นำและคนเข้าป่าของตำบลห้วยลาน หมู่ที่4,6,9,13,15 รวมจำนวนผู้ร่วมประชุม177คน
#(love)รวมมีผู้ลงทะเบียนคนเข้าป่าร่วมประชุม​ชี้แจง ทั้งสิ้นจำนวน 1,235 คน

นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงคนเข้าป่าของ ต.ห้วยลาน จำนวน 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ.63 ด้วย.

นายกฤตภาส​ ขัน​ทะ​ธ​งส​กุ​ลดี​ หน.ขสป.เวียง​ลอ​ จ.พะเยา
และ นายกษิดิศ อินปั๋น ปลัดอำเภอ งานป้องกัน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา/รายงาน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ