จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 38 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 146 ครั้ง

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมจัดงานวันเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 38 เนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดและเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ร่วมงาน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวดัพะเยา ซึ่งการเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 38 เนื่องในวันมาฆบูชา จัดขึ้น ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา โดยช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และภาคค่ำ เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.พิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 38 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมจัดงานวันเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 38 วันมาฆบูชา ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดและเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ร่วมงาน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวดัพะเยา ซึ่งการเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 38 เนื่องในวันมาฆบูชา จัดขึ้น ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา โดยช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และภาคค่ำ เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.พิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 38  เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ