ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำฯ ตรวจความพร้อมก่อนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พะเยา - ผอ.โครงการชลประทานพะเยาเผย เตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรพัฒนาหนองเล็งทรายหากรัฐบาลอนุมัติงบฯพัฒนา...

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 181 ครั้ง

 

                 วันที่  11 ก.พ.2563 นายสุจินต์  เพชรเนียน  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม หัวหน้าคณะส่วนล่วงหน้าติดตามการเตรียมความพร้อม กรณีนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา ในวันพรุ่งนี้ (12 ก.พ.63)  ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา  เพื่อให้การเตรียมพร้อม ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                ด้านนายปาโมกข์  ปิงเมือง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา  กล่าวว่า  ในส่วนของกรมชลประทาน มีความพร้อมในการสนับสนุนในเครื่องมือเครื่องจักรในการพัฒนาหนองเล็งทราย หากรัฐบาลเห็นชอบอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาตามที่ทางจังหวัดพะเยาเสนอราว 360 ล้านบาท  ทางกรมชลประทาน ก็พร้อมที่จะนำเครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่ สนับสนุนดำเนินการเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำในหนองเล็งทราย  เพื่อเป็นแหล่งน้ำในการเติมให้กับกว๊านพะเยา ให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการใช้อุปโภค บริโภคต่อไป... 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ