ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา จัดอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 149 ครั้ง

 

วันที่ 17 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเชียงคำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมพระนั่งดิน ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง ดังนี้

1. เทศบาลตำบลเชียงคำ จำนวน 50 คน

2. เทศบาลตำบลหย่วน จำนวน 50 คน

3. เทศบาลตำบลเวียง จำนวน 50 คน

4. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์​คำ จำนวน 50 คน

รวมจิตอาสาพระราชทานที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 200 คน


โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลหย่วน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ นายกเทศมนตรี​ตำบลเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์​คำ พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ