ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่มาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการเชิงป้องกัน หรือ ยังยั้ง ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำชั่วคราว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 202 ครั้ง

 

              วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ออกตรวจเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่มาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการเชิงป้องกัน หรือ ยังยั้ง ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำชั่วคราวจำนวน 56 โครงการในพื้นที่อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  ที่บริเวณจุดสร้างฝายลำน้ำฮ่องหมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก และจุดสร้างฝายลำน้ำหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลภูซาง  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  โดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ