สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรม Big Cleaning Week สร้างความตระหนักรู้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID 19

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 152 ครั้ง

 

วันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 09.00 น.นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ไวรัส covid19 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำทีมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามกล่องภารกิจและพนักงานเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกิจกรรม Big Cleaning Week บริเวณห้องน้ำลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา

จากนั้น นำทีมตระหนักรู้สถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยงให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรค สาธิตการล้างมือที่ถูกวิธีและการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมืองพะเยา

หลังจากนั้น นำทีมติดตามความพร้อมจุดปฐมพยาบาล จุดโรงครัวจิตอาสามหากุศล งานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ระหว่าง 19- 24 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ