จังหวัดพะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านห้วยบง อำเภอเมืองพะเยา พร้อมบูรณาทุกภาคส่วนร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศงานเทศบาลตำบลแม่ปืม

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 221 ครั้ง

จังหวัดพะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านห้วยบง อำเภอเมืองพะเยา  พร้อมบูรณาทุกภาคส่วนร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศงานเทศบาลตำบลแม่ปืม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563 ที่โรงเรียนบ้านห้วยบงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา  โดยมี พลตรีเศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 34 และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดภาระการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยจัดบริการเชิงรุก ตามภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่   พร้อมทั้งได้บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศงานเทศบาลตำบลแม่ปืม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ปืมและพื้นที่ใกล้เคียงใกล้เคียงเป็นจำนวนมากเข้ารับบริการ.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ