ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาเปิดรับสมัครเด็กพิการประจำปีการศึกษา 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 183 ครั้ง

  นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเด็กพิการ โดยให้บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาและหน่วยบริการทุกอำเภอ ประกอบไปด้วย อ.ภูซาง ,อ.ปง , อ.จุน ,อ.ภูกามยาว อ.ดอกคำใต้ และอ.แม่ใจ นอกจากนี้ยังให้บริการเด็กพิเศษเด็กพิการตามบ้าน ดังนั้น เพื่อคนพิการทุกประเภทในจังหวัดพะเยาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา จึงได้เปิดรับสมัครนักเรียนพิการช่วงอายุแรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนถึงตลอดชีวิต โดยรับสมัครนักเรียนพิการประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดปีการศึกษาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ให้บริการด้านการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อน

  สำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาพะเยา ชื่อบัญชีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิการจังหวัดพะเยาเลขที่ 5 1 2 -0- 9 2 7 2 3 -8  สอบถามรายละเอียดเติมได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โทรศัพท์    0 5 4- 4 1 2 2 3 3

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ