ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอปงจังหวัดพะเยา จัดอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอปง รุ่นที่ 3

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 198 ครั้ง

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอปง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พื้นที่อำเภอปง) จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 3 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

มีองค์กรปกครองส่วงท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.เทศบาลตำบลแม่ยม จำนวน 50 คน
2.องค์การบริหารส่วนตำบลควร จำนวน 50 คน
3.องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร จำนวน 50 คน
รวมจิตอาสาพระราชทานที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 150 คน

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมพิธี.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ