จังหวัดพะเยาเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียน สั่งการท้องถิ่นจังหวัดจัดงบสอนทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เตือนประชาชนรักษาสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้าก

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 309 ครั้ง

 

วันที่ 27 ก.พ.63 เวลา 09.30 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยก่อนวาระการประชุม ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการผู้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะติดต่อกันเป็นเวลา 25 ปี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จำนวน 7 ราย
มอบประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการสร้างวัด จำนวน 1 ราย ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาได้นำเสนอวีดีทัศน์สรุปกิจกรรมสำคัญของจังหวัดพะเยาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการที่โยกย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ที่ประชุมได้รายงานวาระงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในเดือนมีนาคม 2563 ได้แก่ การจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 กำหนดการจัดงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทุกวันที่ 28 ของเดือน ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำหนดจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนมีนาคม 2563 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านบง หมู่ที่ 6 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และแผนการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมีนาคม 2563 การดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งปี 2563 ของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา

โอกาสนี้ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ว่า ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ขอให้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากจากทางราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข หรือข่าวสารจากสื่อของรัฐ พร้อมทั้งขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง รักษาสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

นอกจากนี้ได้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจัดสรรงบประมาณสอนประชาชนทำหน้ากากอนามัยใช้เอง เนื่องจากขณะนี้พบว่าในท้องตลาดบางพื้นที่ยังขาดแคลน และขอให้ส่วนราชการต่างๆ เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา สำหรับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ขอให้งดการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิก 19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ