พะเยา เชิญชวนมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ 2563 ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา“OTOP ของขวัญของฝาก”

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 248 ครั้ง

นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทย และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น จะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “OTOP ของขวัญ ของฝาก” ช่วงเทศกาลปีใหม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมืออำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดทำกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ในกระเช้า ซึ่งประกอบด้วย ภาพถ่ายกระเช้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ในกระเช้า ราคา ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดต่อ ประสานงาน หรือเว็บไซต์ที่มีข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสั่งซื้อได้โดยตรง  

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความเหมาะสมในการจัดกระเช้าหรือจัดในรูปแบบชุดของขวัญ (Gift set) เพื่อของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสั่งซื้อได้ โดยจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ประกอบด้วย ภาพถ่ายกระเช้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ในกระเช้า ราคา ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด จำนวน 22 กระเช้า ผู้สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “OTOP ของขวัญ ของฝาก”จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา 054-449543 หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ