ศูนย์ป่าไม้พะเยา เชิญชวนประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 249 ครั้ง

   กรมป่าไม้และบริษัทราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดการประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนตลอดจนเพื่อคัดเลือกหาป่าชุมชนที่มีแผนงาน ระบบและกระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าอย่างเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สามารถเป็นชุมชนตัวอย่างและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอื่นได้ คุณสมบัติของป่าชุมชนที่มีสิทธิ์สมัคร ต้องเป็นป่าชุมชนที่มีสมาชิกมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นโดยการจัดหาป่าชุมชน เป็นป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ หรือเคยได้รับการอนุมัติโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไม้ ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศของโครงการฯ ป่าชุมชนที่เคยได้รับรางวัลจากโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้โดยมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท ,รางวัลป่าชุมชนระดับภาค ได้รับโล่รางวัล และ เงินรางวัล 100,000 บาท ,รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 25,000 บาท

   ประเภทป่าชุมชนดีเด่นด้าน”ป่าชุมชน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาชีวิต” รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 100,000 บาท  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563  หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์จะสมัครในโครงการฯติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์ป่าไม้พะเยา เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.forest.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้พะเยา โทรศัพท์  054-445142

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ