สถานีควบคุมไฟป่าพะเยาปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 153 ครั้ง

 

วันที่ 17 มี.ค 63 สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 15 (เชียงราย) รายงานผลปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ดังนี้

- หัวหน้าสถานีฯพร้อมหน่วยควบคุมและดับไฟป่าเคลื่อนที่ 1 (พะเยา ) ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2563 โดยเทศบาลตำบลบ้านต๋อม กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ณ บริเวณป่าชุมชน ม.7 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

- หน่วยควบคุมและดับไฟป่าเคลื่อนที่ 2 (จุดชมวิว ) ดับไฟป่า จากการรายงานตามจุดความร้อน ร่วมหน่วย ฯ ที่ 1(พะเยา) บริเวณป่า บ้านสันป่าสัก ม.6 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พื้นที่เสียหาย 20 ไร่

- หน่วยควบคุมและดับไฟป่าเคลื่อนที่ 3 (บ้านต๊ำ) ดับไฟป่า บริเวณป่า บ้านต๊ำกลาง ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พื้นที่เสียหาย 4 ไร่

- หน่วยควบคุมและดับไฟป่าเคลื่อนที่ 4 (กิ่วแก้ว ) ดับไฟป่า จากการรายงานตามจุดความร้อน บริเวณป่า บ้านดงหลวง ม. 8 ต.ดงสุวรรณอ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พื้นที่เสียหาย 40 ไร่

- หมู่บ้านเครือข่ายของสถานีฯ บ้านห้วยหม้อ ม.5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ตั้งจุดสกัด เฝ้าระวังไฟป่า ลาดตระเวน ในพื้นที่รับผิดชอบหมู่บ้าน และได้รับสนับสนุน น้ำดื่ม มาม่า ไข่ไก่ จากคณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา/เจ้าคณะตำบลบ้านตุ่น/เจ้าอาวาสวัดห้วยหม้อ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ณ.จุดเฝ้าระวังไฟป่าและมอบให้เจ้าหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา

ขอขอบคุณข้อมูล : นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ